خواص و موارد استفاده از زعفران

ترکیبات شیمیائی عطر و بوی مربوط به روغنهای فرار آن می باشد با تقطیر روغن به وسیله آب تحت جریان co2 اسانس های روغنی جدا می گردند این ماده مایعی است تقریبا بی رنگ که بوی شدید زعفران مربوط به آن میباشد. اسانس های استخراجی بسادگی اکسیژن هوا را جذب نموده به مایع غلیظ و قهوه ای رنگی به نام سافرانال تبدیل میشود. اسانس های روغنی زعفران فوقالعاده ناپایدار بوده و در تجارت قابل عرضه نمی باشند. زعفران دارای رنگ طعم و عطر خاصی است که هریک از این خصیصه ها مربوط به یک دسته از مواد شیمیائی آلی میباشد که تا کنون برخی از انان شناخته شده است بعلاوه زعفران دارای مقادیری مواد معدنی،آب ویتامین است که مختصرا به آناشاره میشود. رنگ زعفران عطر و بوی مربوط به روغنهای فرار آن می باشد با تقطیر روغن به وسیله آب تحت جریان co2 اسانس های روغنی جدا می گردند این ماده مایعی است تقریبا بی رنگ که بوی شدید زعفران مربوط به آن میباشد. اسانس های استخراجی بسادگی اکسیژن هوا را جذب نموده به مایع غلیظ و قهوه ای رنگی به نام سافرانال تبدیل میشود. اسانس های روغنی زعفران فوقالعاده ناپایدار بوده و در تجارت قابل عرضه نمی باشند. تعدادزیادی از رنگدانه های کاروتنوئیدی اعم از محلول در اب و محلول در چربی از زعفران جدا گردیده است. طعم زعفران عطر و بوی مربوط به روغنهای فرار آن می باشد با تقطیر روغن به وسیله آب تحت جریان co2 اسانس های روغنی جدا می گردند این ماده مایعی است تقریبا بی رنگ که بوی شدید زعفران مربوط به آن میباشد. اسانس های استخراجی بسادگی اکسیژن هوا را جذب نموده به مایع غلیظ و قهوه ای رنگی به نام سافرانال تبدیل میشود. اسانس های روغنی زعفران فوقالعاده ناپایدار بوده و در تجارت قابل عرضه نمی باشند. طعم تلخ زعفران مربوط به گلیکوزیدی است بی رنگ به نام پیکروکروسین با نقطه ذوب 156درجه سانی گراد می باشد پیکروسین در آب و الکل رقیق محلول ودراتر وکلروفرم کمی محلول است عطر زعفران عطر و بوی مربوط به روغنهای فرار آن می باشد با تقطیر روغن به وسیله آب تحت جریان co2 اسانس های روغنی جدا می گردند این ماده مایعی است تقریبا بی رنگ که بوی شدید زعفران مربوط به آن میباشد. اسانس های استخراجی بسادگی اکسیژن هوا را جذب نموده به مایع غلیظ و قهوه ای رنگی به نام سافرانال تبدیل میشود. اسانس های روغنی زعفران فوق العاده ناپایدار بوده و در تجارت قابل عرضه نمی باشند. پیاز زعفران بر اساس برسیهای دانشمندان پیاز زعفران دارای گلوکز/ اسید اسپارتیک/ اسید گلوتامیک/گلیسین/آلانین/آرژنین/لیزین/هیستیدین/پرولینو لوسین می باشد. بر اساس یافته های فوق پیاز زعفران دارای6اسید آمینه از گروه 8تایی اسیدهای آمینه های مورد نیاز انسان است.و اگر محققین تایید کنن شاید در آینده پیاز زعفران از نظر تغذیه نیز خود تبدیل بیک منع تغذیه و درآمدی برای کشاورزان است. بیماریهای زعفران زعفران گیاهی نیمه کویری است که از آن در همه جای ایران بجز ناحیه شمالی ایران(ناحیه خزری) میتوان محصول برداشت. این گیاه در سرما و کم آبی مقاوم است . درتمام مدتی که آب برای دیگر زراعتها لزوم حیاتی دارد درست در همان زمان برای گیاه زعفران مضر است و فقط هنگامی این گیاه آب می خواهد که آب مصرف کشاورزی ندارد… اما با همه سختی و پایداری از بیماری و آفت در امان نیست. مهمترین بیماری این گیاه پر بها بیماری تاکون( tacon) است کشاورزان آن را (سیاهک زعفران ) مینامند. پدید آورنده این مرض قارچی است به نام (فوساکو fossaco) قارچ سیاهک میتواند روی برگها و غده زعفران در زیر خاک جای گیر شود و رفته رفته گیاه را فاسد کند. در آغاز بیماری لکه های ریز قهوه ای رنگ روی برگها پیدا میشود که پس از مدت کمی رنگ لکه ها به سیاهی می گراید. با مشاهده اولین پدیده این آلودگی باید خیلی زود چاره گری کرد. همه اندامهای آلوده گیاه را باید از مزرعه بیرون برد و سوزاند در غیر این صورت بسرعت بیماری منتشر می شود. آفتهای گیاه زعفران مزه و بوی پیاز زعفران دلخواه بیشتر جانوران است. از این رو برای بیشتر حیوانات اهلی و وحشی حتی تیره هایی از حشرات کرمها و قاب بالان هم خوراک لذیذی است. پس همه خواهان پیاز زعفران و همیشه در جستجوی آن هستند . آن ها خیلی با اشتها غده زعفران را می خورند.اگر مزرعه ای مورد حمله قرار گیرد در زمان کوتاه چیزی از آن باقی نخواهد ماند. بنابراین یک زعفران کار باید همواره زعفران را زیر نظر داشته باشد و اگر احیانا بوته یا بوته هایی را دید که نابه هنگام و بی موقع برگهایش زرد شده و یا خشکیده است باید خیلی زود به ریشه یابی علت آن برخیزد و پس از شناسایی به کمک متخصصان در مبارزه با آن چارگر شود. جانوران بزرگتر پیاز را از زیر خاک بیرون می آورند و میخورند. پس از ردپا و نشانه های دیگر میتوان به آسانی مسبب را شناسایی کرد. ولی کرم پیاز خوار که سفید رنگ است. پنهان و در زیر خاک زندگی می کند و دیده نمی شود. فقط از راه پژمردگی زرد شدن برگها و خشکیدن آن می توان پی به وجود افت برد. موارد مصرف زعفران موارد استفاده از زعفران در جهان بسیار متعدد بوده و به سبب رنگ زیبا – عطر و طعم دلپذیر و خواص داروئی که زعفران دارد کاربردهای عمده زیر را میتوان نام برد: 1-از زعفران به عنوان ادویه و رنگ و عطر بخشیدن به مواد غذائی استفاده میشود.رنگ زیبا و طعم آن افراد را به اشتها آورده و افراد کم اشتها را به خوردن غذا ترغیب میکند. و در تهیه شیرینی جات و نوشابه ها و شربت نیز کاربرد وسیعی دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *